Print 

No.

K e g i a t a n

T a n g g a l

1

Awal Perkuliahan Semester Genap TA. 2014-2015

19 Januari 2015

2

Study Camp 2015  30 Januari - 01 Februari 2015

3

Ujian Tengah Semester Genap

09-20 Maret 2015

4

Ujian Tengah Semester Genap  11-22 Mei 2015 

5

Rihlah Tarbawiyah Tarfihiyah  29 Maret 2015